Forsiden


Aktuelt

4 november 2019
Fredag 8/11 er barnehagen stengt pga. planleggingsdag for personalet.
14 august 2019

Vi har ledig plass for barn i alderen 1-6 år.

For mer informasjon,kontakt Kari på tlf. 40672025. (styrer)

Søknad

Slik søker du plass i Energiparken

Energiparken barnehage er med i samordnet opptak i Bergen kommune, og søknaden skal sendes elektronisk via kommunens hjemmeside. Søknadsfrist for høstsemesteret er 1. mars.

Hvis du vil prioritere Energiparken barnehage, setter du denne på førsteplass.

Barnehagen har pr dags dato kun heldags plasser.

Søknadsfrist for høstsemesteret er 1. mars, og barnehageåret starter 1. august. Du kan sende inn søknad hele året.

Hvis noe er uklart eller du ønsker mer informasjon, er det bare å ringe barnehagen på         tlf. 55 99 14 07 eller 40 67 20 25direkte til styrer.
Klikk her for å søke barnehageplass.


Er du ansatt i BKK/ Fjordkraft oppgir du ansiennitet i BKK når du søker barnehageplass. I feltet "Evt. opptakskrets og medlemsnr private barnehager" på søknadsskjemaet kan du oppgi selskap og hvilken dato du har vært ansatt fra.For ansatte