Forsiden


Aktuelt

Om barnehagen

Radonmåling - utført vinteren 2010

Radonkonsentrasjonen som ble målt var lav og er å anse som akseptabelt i forhold til grense hvor det anbefales tiltak.

Les rapport

 

 

 For ansatte