Forsiden


Aktuelt

14 august 2019

Vi har ledig plass for barn i alderen 1-6 år.

For mer informasjon,kontakt Kari på tlf. 40672025. (styrer)

Om barnehagen

Radonmåling - utført vinteren 2010

Radonkonsentrasjonen som ble målt var lav og er å anse som akseptabelt i forhold til grense hvor det anbefales tiltak.

Les rapport

 

 

 For ansatte