Forsiden


Aktuelt

4 november 2019
Fredag 8/11 er barnehagen stengt pga. planleggingsdag for personalet.
14 august 2019

Vi har ledig plass for barn i alderen 1-6 år.

For mer informasjon,kontakt Kari på tlf. 40672025. (styrer)

Lek og uteaktiviteter

Lek

Lek er den viktigste delen av barnas hverdag, den er av stor betydning for barnas utvikling. I barnehagen legger vi derfor vekt på at barna får rom og tid til å leke. Gjennom leken får barna utviklet språket, motorikken og ikke minst sosiale ferdigheter. Sanser, tanker og fantasien stimuleres, inntrykk bearbeides og systematiseres og gjensidighet opparbeides.

Uteaktiviteter

I barnehagen er vi  ute hver dag, det er kun i ekstreme værforhold vi ikke er ute. 1-3 åringene er ute fra ca. 10.00-11.30 og 3-6 åringene er uteca. 12.30-14.45 hver dag. Når været tillater det, er vi ute helt til barna går hjem. Det er derfor viktig at barna til en hver tid har med klær som er egnet til dette formålet.

Det er faste turdager for 2 åringene og for barna over 3 år . Turene går som oftest til toppen eller skogen, hvor vi har våre faste plasser. Mat og drikke har vi med, og det blir som oftest laget varm mat på stormkjøkken eller bål.For ansatte