Forsiden


Aktuelt

Kontakt oss

Energiparken barnehage har postadresse Storrinden 117, 5252 Søreidgrend.

Telefon: 55 99 14 07. Direkte nummer til: Styrer 40 67 20 25, Lukehuset 40 67 20 31 og
Lille Turbin 40 67 20 32 E-post: mailto:post@eparken.no.
Styrer er Kari Torgersen.

Barnehagen (1-tallet) ligger like ved det flotte turområdet Storrinden.For ansatte