Forsiden


Aktuelt

Priser

Foreldrebetalingen (25 prosent søskenmoderasjon) inkluderer frokost, lunsj, frukt, drikke og utflukter.

Foreldrebetalingen blir fakturert for elleve måneder i året. Prisen kan variere og avhenger blant annet av offentlige tilskudd.For ansatte