Forsiden


Aktuelt

7 juni 2019

Vi ønsker alle barna med familie velkommen til fest i barnehagen 16/6-19, fra kl.14-18.

Det blir underholning fra barna og etterpå spiser vi.

Velkommen.

Hverdagen og åpningstider


DAGSRYTME

06.50Barnehagen åpner
06.50-08.30
Rolige aktiviteter / frilek
08.30-09.00
Frokost
09.00-09.45
Frilek
09.45-10.00
Kort samling
10.00-11.15
Styrte aktiviteter
10.15-11.55
Utelek for gul gruppe
11.15-11.45
Frilek
11.45-12.00
Toalett / håndvask
12.00-12.30
Lunsj
12.30Leggetid for noen og påkledning for andre
12.45-15.00
Utelek
15.00-15.15
Fruktmåltid
15.15-16.20
Frilek / aktiviteter
16.20Barnehagen stenger

Sommerferie:
Barnehagen er stengt uke 28 og 29 hver sommer.  Alle barna skal ha minst 3 uker sommerferie.

Romjulen:
Barnehagen er stengt i romjulen.

Påske:
Barnehagen har stengt onsdagen før skjærtorsdag.

Planleggingsdager
Barnehagen har to planleggingsdager i året, en om høsten og en om våren.

UKEPLAN

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Gul
gruppe

Avdelingsvis

Gul gruppe
samlet

Tur

"Meg selv"
Sang samling

Fellessamling
Avdelingsvis 

Grønn
gruppe

Avdelingsvis

Tur

Fysisk fostring

Prosjekt-
arbeid

Fellessamling
Avdelingsvis
Baking

Rød
gruppe

Avdelingsvis

Tur

Fysisk fostring

Prosjekt-
arbeid

Fellessamling
Avdelingsvis
Baking

Blå
gruppe

Avdelingsvis

 

Tur

Fysisk fostringProsjekt-
arbeid
Fellessamling
Førskolegruppe

 

 For ansatte