Forsiden


Aktuelt

Forsiden

Energiparken er en foreldredrevet barnehage. Den drives av Stiftelsen Barnekraft, som består av alle ansatte i BKK og Fjordkraft i Bergen med barn under skolepliktig alder.

Barnehagen har to avdelinger, Lukehuset og Lille Turbin, med til sammen ca. 32 barn mellom ett og seks år. Det er åtte medarbeidere i barnehagen, hvorav fire førskolelærere.

Barnehagen har store friarealer i nærmiljøet og legger stor vekt på uteaktiviteter.

Energiparken barnehage holder til på Kokstad, fem minutters gangavstand fra BKK sitt konsernbygg på Kokstad i Bergen.

Brukerundersøkelse 2019

Årsplan 2019-2020

 

 

 For ansatte